Wat wordt er bedoeld met "grade B" of "grade C" voor glasvezel connectoren?

Hiermee wordt de geometrische kwaliteit van het feitelijke contact oppervlak bedoeld. Dit valt uiteen in de volgende delen:

  1. Grade D connectoren zijn niet getuned en het midden van de kern mag mag maximaal 1,6 micron uit het midden van de ferrule liggen.
  2. Grade C connectoren zijn wel getuned en het midden van de kern mag maximaal 1,5 micron uit het midden liggen in de richting van de key-lock.
  3. Grade B connectoren zijn wel getuned en het midden van de kern mag maximaal 1,05 micron uit te midden liggen in de richting van de key-lock.
  4. De bolling moet in alle gevallen met een radius tussen 5 en 30 mm geslepen zijn.
  5. De apex offset mag conform IEC-61755 maximaal 70 micron zijn, bij CENELEC is dit 50 micron.
  6. Voor grade B en C is het segment waarin de vezelkern moet liggen +/- 50 graden ten opzichte van de lijn naar de keylock.

De resultaten zijn navenant:

Grade D kan ad random gestoken insertion loss waarden vertonen tot 2,5dB

Grade C levert dito gemiddeld 0,25dB (50%) en maximaal 0,50dB (97%) op.

Grade B levert dito gemiddeld 0,125dB (50%) en maximaal 0,25dB (975) op.